TEA WITH LOKI

La Tour

TEA WITH LOKI $18.00 aquavit, strega (witches liqueur), green tea, honey, lemon